Lähtökohta:

JLL on yksi maailman johtavista kiinteistöalan neuvonantajista, jolla on merkittävää paikallista toimintaa myös Suomessa.

Yhtiö on keskeinen toimija toimitilojen suunnittelun, kehityksen, vuokraamisen, osto- ja myyntineuvonannon, strategisen konsultoinnin ja arvioinnin osalta.

JLL:llä on erinomainen tunnettuus kiinteistösijoittajien ja nykyisten asiakkaidensa keskuudessa. Yhtiön haasteena oli yleinen tunnettuus, mikä ei tukenut riittävästi vanhojen palveluiden ristiinmyyntiä ja uusien palveluiden lanseeraamista.

Ratkaisu:

JLL ja Promotedin vastuuhenkilö Jari Peltola päättivät vuonna 2018 aloittaa säännöllisen mediaviestinnän niihin medioihin, jota JLL:n nykyiset asiakkaat ja potentiaalit seuraavat.

Yhteistyön ytimeksi luotiin päivittyvä mediaviestinnän suunnitelma, joka perustuu yhtiön itse tuottaman markkinatiedon jalostamiseen. JLL:n Suomessa tuottama data on laajaa, laadukasta ja ajantasaista.

Datasta luotiin yksittäisiä mediapromoja. Ne pyrkivät palvelemaan aidosti toimittajien tarpeita, mutta tuomaan myös JLL:n osaamisen laaja-alaisesti esille. Promoted myös toteutti mediapitchit.

Yhteistyön ansiosta JLL on päässyt päämedioihin tai johtaviin toimialamedioihin lähes 20 eri kertaa. Viimeisen vuoden aikana toimittajat ovat lähestyneet JLL:ää yhä enemmän myös inboundina.

Asiakkaan kommentti:

“Yhteistyö on lisännyt huomattavasti JLL:n näkyvyyttä mediassa sekä parantanut yhtiön tunnettuutta niin median tekijöiden kuin asiakkaidenkin keskuudessa.

Promotedilla on erinomainen kyky tunnistaa suurta yleisöä kiinnostavat uutisaiheet sekä muotoilla kiinteistöalan asiantuntijan näkemys kansantajuisempaan muotoon. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja vastannut erinomaisesti sille asetettuja tavoitteita.”

-Tero Lehtonen, toimitusjohtaja, JLL