Lähtökohta

KK-Automyynti on vuonna 2016 perustettu porvoolainen autoliike, joka on erikoistunut palvelemaan luottotietomerkinnän saaneita ihmisiä eri puolilla Suomea.

Yrittäjä Pasi Helenius sai idean yrityksestä menetettyään itse luottotietonsa. Hän huomasi, että maksuhäiriömerkintäisten ihmisten on vaikea saada palvelua jos ei maksa käteisellä. Tämä tilanne on juuri autokaupassa. Markkinasegmenttiä eivät ole muut autoliikkeet hyödyntäneet.

KK Automyynnin haasteena oli heikko tunnettuus. Asiakkaat eivät tienneet palvelun olemassaolosta.

Ratkaisu

Ensimmäiseksi yhtiö palkkasi digimarkkinointiin erikoistuneen Digisomen parantamaan yhtiön hakukone- ja somenäkyvyyttä.

Kun KK Automyynti oli verkosta löydettävissä, oli hankkeen toisen osan vuoro: mediaviestintä. Sillä pyrittiin nostamaan yritys maksuhäiriöisten tietoisuuteen.

Promoted loi yhdessä Heleniuksen kanssa suunnitelman, mitä annettavaa hänellä ja KK Automyynnillä olisi journalisteille.

Suunnitelmassa tunnistettiin kolme mediaa mahdollisesti kiinnostavaa näkökulmaa: Heleniuksen oma tarina, yrityksen erikoinen toimintaidea ja Heleniuksen kokemus maksuhäiriöisistä ihmisistä ja heidän tilanteistaan. Mediaa ei lähestytty KK Automyynnin markkinointiviesteillä.

Suunnitelma vaati Heleniukselta rohkeutta, sillä hän avasi oman elämänsä yleisön luettavaksi.

Promoted kontaktoi mediaa yhdessä luoduilla näkökulmilla. Jos journalistit tarttuivat aiheeseen, he tietenkin muokkasivat näkökulmaa ja narratiivia oman kiinnostuksensa mukaan itselleen ja lukijoilleen sopivaksi. Lisäksi hankkeessa käytettiin hyväksi STT Infon tiedotejakelua.

Helenius kuvaa yhteistyötä Promotedin kanssa “saumattomaksi”, jossa osapuolet ymmärtävät hyvin toisiaan.

Lopputulos

Media teki KK Automyynnistä reilun puolen vuoden aikana 14 juttua. Juttuja on ilmestynyt niin iltapäivälehdissä, talousmediassa kuin maakunta- ja paikallislehdissäkin.

Medianäkyvyys on näkynyt yrityksen liikevaihdossa myönteisesti, Helenius sanoo. Yli puolet autoliikkeen uusista asiakkaista on lukenut liikkeestä median välityksellä.

“Minusta tehtyjen juttujen takia ihmiset kokevat minut ja KK Automyynnin helposti lähestyttäväksi. He ottavat suoraan yhteyttä minuun ja aloittavat usein kertomalla tarinansa. Riski oman elämäni avaamisesta on kannattanut ottaa”, hän sanoo.

Helenius sanoo, että vaikka KK Automyynti onkin hyötynyt julkisuudesta, yhteistyössä on painotettu journalistien aitoa palvelua.

“Olen pyrkinyt olemaan avoin ja rehellinen toimittajille, auttamaan heitä heidän työssään. Olen tunnistanut, että toimittajat ovat kokeneet saavansa meistä haluamansa mehukkaan jutun. Ja hyvä niin”.

————-

Asiakkaan kommentti

“Jos mediassa on ilmestymässä juttu, niin minun on parasta olla työpaikalla. Asiakkailta alkaa saman tien tulla yhteydenottoja”.

-Pasi Helenius