Lähtökohta:

Alexander Corporate Finance (ACF) on Suomen johtavia taloudelliseen neuvonantoon, listautumisiin, yritysten arvonmäärityksiin ja rahoitusjärjestelyihin erikoistuneita yrityksiä.

Alexander Corporate Finance (ACF) on ollut pääjärjestäjänä merkittävässä osassa First North -listautumisia.

Yritys asetti tavoitteeksi kasvattaa palveluidensa tunnettuutta. Yhtiön vahvasta osaamisesta huolimatta potentiaaliset asiakkaat eivät aina miellä Alexander Corporate Financea juuri listautumismarkkinoiden toimijaksi.

Ratkaisu:

Alexander Corporate Financelle luotiin konkreettinen suunnitelma, jonka avulla tuotiin esille yrityksen palvelut listautumismarkkinoiden erikoisosaajana.

Toteutus sisälsi tarkoin kohdennettua medianäkyvyyttä asiakaskunnan seuraamissa kanavissa. Palveluja konkretisoineissa advertoriaaleissa panostettiin erityisesti laatuun, koska asiakkaita kiinnostava asiasisältö nousee aina myönteisellä tavalla esiin.

Tulokset ja asiakkaan kommentti:

“Koin yhteistyömme onnistuneeksi. Tunnettuutemme kasvoi jokaisen onnistuneen läpimenon jälkeen. Se auttoi asiakkaiden kontaktoinnissa. Nyt potentiaaliset asiakkaat jo tunnistavat meidät IPO-osaamisestamme.”

-Toimitusjohtaja Jaakko Niemelä, Alexander Corporate Finance